Kitaplar

Okuma İlleti - Yalnız Başına Yapılan Ahlaksızlık Okuma İlleti - Yalnız Başına Yapılan Ahlaksızlık / The Solitary Vice - Against Reading

Kitap bir İngilizce öğretmeninin çocukluğundan başlayarak bugüne kadar gelen okuma serüvenini konu alıyor. Yaygın düşüncenin aksine, yazar, okumanın her zaman faydalı bir eylem olmadığından bahsediyor. Özellikle kurgu (roman, hikâye vb.) kitapların kişiyi gerçek dünyadan kopardığı ve asosyal bireylere dönüştürebildiğini kendi deneyimleriyle aktarıyor. Yazarımız korku ve cinayet hikâyelerine bayılıyor. Bu hikâyeler ne kadar gerçekse o kadar haz duyuyor. Yazarın üniversitesinde verdiğini söylediği derslerin isimleri de ilginç: "İntiharı Anlamak" ve "Kıyamet Kültürü". Kitap içinde oldukça fazla kitap ismi geçiyor. Bu kitapların bazıları Türkçe'ye de çevrilmiş. Özellikle "klasik" olarak nitelenen kitapların klasik oluşlarının edebi değil, tarihi sebeplere dayandığı iddiası ilginçti. Sürüklemeyen bir kitabın derhal bırakılması gerektiğini savunan yazar, hiçbir kitabın "kesinlikle okunmalı" kategorisine girmediğini de söylüyor. Kitap okuma eylemi hayatınızın bir parçasıysa bu eylem sırasında hissetmiş olabileceğiniz pek çok duyguya bu kitapta yer verilmiş. Başları oldukça dikkat çekici olan kitap ilerledikçe aynı tadı vermiyor. Yine de çocukluğundan beri kitap okuyan bir akademisyenin kitaplara dair fikirlerini okumak önemliydi. Ne de olsa etrafımızda değerli kitaplar hakkında konuşabileceğimiz kaç kişi olabilir ki?

Bir alıntı: "Bu kitabın adı olan 'The Solitary Vice - Yalnız Başına Yapılan Ahlaksızlık' deyimi, Viktorya döneminin belki de en iyi bilinen örtmecesiydi ve mastürbasyonu ifade etmek için kullanılırdı." (s.9).

101 Ahlak İkilemi 101 Ahlak İkilemi / 101 Ethical Dilemmas

Martin Cohen'in okuduğum ikinci kitabı ama bu kitap daha önce yazılmış (diğeri 101 Felsefe Problemi idi). Her iki kitabın da önsözü niteliğindeki "İleri!" ismini taşıyan bölümü, neredeyse aynı cümlelerle yazılmış ve okuyucuya kitap hakkında bilgiler vermekte. Bu kitabı diğerine göre daha çok beğendim. Tüm ikilemler hikâyeleştirilmiş olmakla birlikte, özellikle "Tartışmalar" kısmında pek çok gerçek olaydan bahsedilmiş. Bu kitabı da hem başından hem de ortasından okumak gerekiyor. İyi kitap. 

Bir alıntı: "Adam Smith'in 1776 yılında yayınlanan Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme eserinde yazdığı gibi: 'Akşam yemeğimiz kasabın, bira yapımcısının veya ustasının cömertliğinden değil, kendi çıkarlarını gözettiklerinden dolayı masamıza gelir. Kendimizi onların insanlıklarından ziyade bencilliklerine teslim ederiz ve onlara kendi ihtiyaçlarımızdan değil, sağlayacakları avantajlardan bahsederiz." (s.427).

101 Felsefe Problemi 101 Felsefe Problemi / 101 Philosophy Problems

Antik Yunan'dan günümüze pek çok filozofun görüşlerinin yer aldığı, dili esprili bir kitap. Günlük hayatta da karşımıza çıkabilecek bazı düşünce olayları hikâyeleştirilmiş. Her hikâyenin sonuna da bir soru eklenmiş. Soruların olası cevaplarına da kitabın "Açıklamalar" bölümünde yer verilmiş. Ayrıca bazı kavramların kısa açıklamaları "Sözlükçe"de anlatılmış. Bazı sorular resimler üzerinden sorulmuş. Bunlardan biri kitabın kapağını oluşturuyor. Soru şu: Su akmakta mıdır? Problemlerin bazıları basit veya gereksiz görünebilir. Yine de çözülemeyen bazı problemler de var. Eğer her problemden sonra açıklamasını da merak edecekseniz kitabı bir başından bir de ortasından okumak gerekiyor. İki kitap ayracına ihtiyaç duyulabilir.

Bir alıntı: "Gerçek, kurgudan tuhaftır..." (s.188).