Kitaplar

Ah Biz Ödlek Aydınlar Ah Biz Ödlek Aydınlar / Ah Biz Ödlek Aydınlar

Nesin'in çeşitli yerlerde yayınlanmış yazılarından oluşan kitapta, 37 yazı ve Nesin'in farklı dillere çevrilmiş kitaplarına yazdığı 20 önsözden oluşuyor. Bugüne kadar öykülerini okuduğum yazarın, fikir dünyasında olup bitenleri ve anılarını okumak farklı bir haz verdi. En az öyküleri kadar ilgi çekici olan bu yazılar, Nesin'in çeşitli olaylar karşısındaki düşüncelerini barındırıyor. Her ne kadar bunlar "yazılar" olsa da içlerinde hikâye ve anektodlar da taşıyor. Özellikle, "Özeleştiri" başlıklı yazısı kendisiyle ilgili merak edilenlerden bahsediyor. Yazarın 70 yaşıyla ilgili görüşleri de "Ey Güzel Yetmiş Yaşım, Merhaba!" isimli yazısında yer alıyor.  Faydalı bir okuma oldu.

Bir alıntı: "Düşün alanında geri kalmışlık, kutsal kavramların özünü yitirip, biçimciliğe saplanmakla belirir. Örneğin, hasta olmamaları için çocukların omzuna mavi gözboncuğu asmak, çivisinden çimentosuna kadar yabancıların icadı gereçlerle yapılmış ve içindeki bütün mallar dışardan getirilmiş büyük ve modern bir mağazanın kapısına karınca duası yerleştirmek, dinsel biçimcilikten başka bişey değildir." (s.128).

Pazarlama 3.0 Pazarlama 3.0 / Marketing 3.0

Philip Kotler pazarlama dünyasının en çok bilinen bilim insanlarından biri. Onun yazdığı her kitap, bu alanla ilgilenenler için oldukça önemli. Kitabın ilk baskısı 2010 yılında yapılmış ama Türkçe baskısı 2016 yılına ait. Pazarlama 4.0'ın  (Kotler'in bu ismi taşıyan da bir kitabı var) konuşulduğu günümüzde, 4.0'a nasıl gelindiğini görmek açısından kıymetli bir kitap. Pazarlamanın geçirdiği dönemler; ürün merkezli aşama (1.0), tüketici merkezli pazarlama (2.0) olarak adlandırılıyor. Pazarlama 3.0 ise şirketlerin tüketici merkezli olmaktan insan merkezli olmaya doğru kaydıkları ve kârlılığın kurumsal sorumlulukla dengelendiği aşama olarak tanımlanıyor. Kitapta bolca örnek var. Bu örneklerin tamamı doğal olarak küresel işletmelerden. Bazı işletmelere diğerlerinden daha fazla yer verilmiş (ör. Body Shop). Bugünkü pazarlara Pazarlama 1.0 seviyesinde pek çok işletme var. 3.0 seviyesine çıkabilmek, bu küresel işletmelerin harcı gibi görünüyor. Kitap, üç kısım ve 10 bölümden oluşmakta. Kısımlar; "Trendler", "Strateji" ve "Uygulama" isimlerini taşıyor.  Kitabın geniş bir kaynakça listesi de var. Yazarlar pek çok kitaba atıf yapmışlar. Bu sayede okuyucu, adı geçen kitaplar hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Pazarlama bilimi ile ilgilenenlerin okuması gereken bir kitap.

Bir alıntı: "3.0 çağında pazarlamacı olmak tek başına değişim gerçekleştirmek değil, diğer şirketlerle işbirliği içinde sorunları çözmek için yaratıcı yöntemler bulmak demektir." (s.134).

Hoptirinam Hoptirinam / Hoptirinam

Nesin'in kendi deyimiyle, "yazarlığındaki ikinci aşama olan masal yazarlığının" ikinci kitabı. "Büyüklere Masallar" alt başlığıyla ilk kez 1960 yılında yayınlanan kitapta 26 masal var. Bu masallardan sekizi "Hayvanlar Bahçesinde" ismiyle ayrı bir bölüm olarak verilmiş. Nesin'in öykülerine oranla daha fazla mesaj içeren masallar, ülke sorunlarından kişisel ilişkilere kadar pek çok konuda yazılmış. "Beklenen Kişi", "Aziz Moktus ile Fahişe Kamenna", "Arş Doğuya, Marş Batıya", "Hoptirinam", "Biz İnsanlar", "Bu Başka Kurt Masalı", "Neden, Niçin, Nasıl?" ve "Fantiko" masalları diğerlerinden daha fazla beğendiğim ve okumamı sesli olarak kaydettiğim başlıklar oldu.

Bir alıntı: "İnsan ölünce, dünya bişey yitirmeli." (s.111).

Açıklamalı Notlarıyla Sherlock Holmes II. Cilt Açıklamalı Notlarıyla Sherlock Holmes II. Cilt / The New Annotated Sherlock Holmes, Volume II

Bu kitabı okumak, ona inceleme yazmak bir ayrıcalık. Bu zamana kadar okuduğum en iyi kitap. En iyiyi biraz açmak gerek. En iyi çünkü muazzam bir çalışmanın eseri. En iyi çünkü içine başkalarının bir şeyler karıştırmadığı orijinal Holmes hikâyelerini barındırıyor. En iyi çünkü hikâyelerle ilgili neredeyse her ayrıntı açıklanıyor. Yani sadece hikâyeleri okumuyor, Victoria döneminde olup bitenleri de öğreniyorsunuz. En iyi çünkü hikâyelerin yazıldığı dönemdeki özgün çizimleri barındırıyor. En iyi çünkü hem çeviri, hem baskı hem de kağıt kalitesi açısından oldukça iyi.  Serinin ilk cildini 2 yıl önce okumuştum. Bu iki ciltte Holmes'in maceraları (hikâyeleri) var. Üçüncü cilt ise Holmes'in 4 romanından oluşuyor. Arthur Conan Doyle'nin Sherlock hikâyeleri, 4'ü roman olmak üzere, toplamda 56 tane. Romanları saymazsak her bir hikâye ortalama 30'ar sayfa. Öyle ayrıntılar var ki, Holmes ve Watson'un gerçekten yaşadığını, bunların birer hayal kahramanı değil de gerçek kişiler olduğunu sanabilirsiniz. Editör Leslie Klinger'in verdiği açıklamaları takip etmek başta büyük zorluk olsa da (bir açıklama bazen birkaç sayfa sürebiliyor) okudukça kolaylaşıyor. Örneğin, bir hikâyede "Violet" ismi geçmişse başka hangi hikâyede bu isim geçmiş, varsa bunlar arasındaki bağlantılar açıklanmış. Watson ya da Holmes'in mantıksız davranışlarına da açıklamalar getirilmiş. Üstelik bunlar, farklı araştırmacıların yazdıklarından oluşuyor. Klinger, bilimsel bir makale yazar gibi hassas çalışmış. Son söz olarak, Sherlock okuyacaksanız başka bir kitap almayın. Bu üç ciltlik seri (taşıması ve fiyatı dışında) sizi tatmin edecektir. Tabi sadece hikâyeleri okuyayım diyorsanız bu seri okumanızı zorlaştırabilir. Bitmesi istenmeyen bir okuma olduğunu itiraf etmeliyim.

Bir alıntı: "'Sizi takip ettim.' 'Ben kimseyi görmedim.' 'Ben sizi takip ettiğimde olması gereken de bu zaten.'" (s.630).

Sosyalizm Geliyor Savulun Sosyalizm Geliyor Savulun / Sosyalizm Geliyor Savulun

Nesin'e ait daha önce okuduğum öykülerden daha uzun öyküler var bu kitapta. Çünkü aynı sayfa sayısında 20'den fazla öykü olurdu. Bu kitapta 13 öykü var. "Beni Anlayan İlk Kadın", "Aferin İnce Yanı", "Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'ne Açık Mektup" ve "Altın Palmiye" isimli öyküler diğerlerinden öne çıkıyor. Yine zekice kurgulanmış öyküler var. Aziz Nesin öykülerini okumak dövme yaptırmak gibi, asla bir tanesiyle yetinemiyorsunuz.

Bir alıntı: "Gelen beş atlıdan biri bizim kaymakam, biri de seyis. Demek geri kalan üçü de ünüfersete... Ünüfersetenin biri şişko, biri gözlüklü, biri de iyicene bodur." (s.130).