Kitaplar

Mantık Mantık / Logic

Mantık denilince daha çok, sözel yönlü bir kitap beklenebilir. Bu kitap ise neredeyse matematik kitabı. Mantığın, önermelerin işaretlerle ifade edilebildiği bir alan olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Sözel her önerme işaretlerle ifade edilebilir. Adeta bir dil gibi konuşulabilir. Sözel düşünen biri olarak, kitabın bazı kısımları sıkıcı geldi. Konular kısa ve kendi içlerinde kolaydan zora doğru gidiyor. Cep boy bir kitap olması okumayı kolaylaştırıyor.

Bir alıntı: "Çıkarımın sonucu öncüllerden çıkar ve mantık bununla ilgilenir. Mantık, bir çıkarımın öncüllerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuyla ilgilenmez. (...) Mantıkçılar, çıkarım sonucunun öncüllerden gerçekten çıktığı bir çıkarımı 'geçerli' diye adlandırırlar. Dolayısıyla, mantığın temel amacı geçerliliği anlamaktır."

Haşırt Dı Bilekbord Haşırt Dı Bilekbord / Haşırt Dı Bilekbord

Başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün ünlülerle yaşadığı anıları anlattığı deneme kitabı. Anıların ilginç olmasıyla birlikte, kitabın dili de iyi. Kitabı okurken Algöz'ün bir sohbet ortamında bu anılardan bahsettiği yanılsamasına kapıldım. En iyi anı da kitaba adını veren "Haşırt Dı Bilekbord" anısı.

Bir alıntı: "Yolluk, içkili mekânlarda gecenin sonunda istenen ve asla hesaba yazılmayan tek ile duble arası bir ikram oluyor."

Mesnevi'den Seçme Hikayeler Mesnevi'den Seçme Hikayeler / Mesnevi'den Seçme Hikayeler

Kitap dünyasında Mevlana'nın Mesnevi'sinden türetilmiş pek çok hikâye kitabını bulmak mümkün. Bu kitaplardan hangileri iyidir pek bilmiyorum ama bu kitabı tatmin edici buldum. Hem seçilen hikâyeler hem de bu hikâyelerin Mesnevi'de yer aldığı konular hakkında kısa bilgilendirmelerin (bu bilgilendirmeler italik olarak belirtilmiş) olmasını faydalı buldum. Mesnevi'yi okumayı bitiremedim ama bu kitabı birkaç saatte bitirmek mümkün. 

Bir alıntı: "İçimde pusu kurmuş olan nefis; düzende, kin gütmede bütün insanlardan beterdir."

İstanbul'un 100 Latifesi İstanbul'un 100 Latifesi / İstanbul'un 100 Latifesi

İstanbul'un fethinden başlayarak yakın geçmişe kadar çeşitli kaynaklarda anlatılagelmiş latifelerden (şaka ya da fıkral) oluşan, İstanbul'un Yüzleri Serisi'nin 48. kitabı. Kitaptaki bazı başlıklar latifeden ziyade, yaşanmış olayları aktarıyor. 100 latife kronolojik bir sıra izliyor. Kaliteli sayılabilecek bir baskısı olan kitapta, İstanbul ve  latifelerde geçen bazı kimselere ait fotoğraflar da yer alıyor. Kısa sürede okunabilir. Kitapta daha iyi latifeler olabilirmiş gibi geldi. Çünkü bazıları okunduktan sonra "Eeee!" dedirtti.

Bir alıntı: "Geldi kafiye gitti safiye"

Üç İsa Üç İsa / Üç İsa

Hz. İsa'nın kim olduğu ve kime dönüştürüldüğüyle ilgili olarak Hristiyan tarihi, bu tarihin yazımındaki etkin kişiler, kilise ve inanç eksenlerinde yürüyen, kimi zaman yorucu, az sayfalı kitap. Tarihin yaşayanların değil, yazanların tarihi olduğunun bi başka kanıtı gibi.

Bir alıntı: "Eski Ahit yorumlanınca Erkek'in kimliği'nin (identity) Tanrı'dan aldığı ve/fakat şahsiyetini (Personality) Kadın sayesinde edindiği anlaşılmaktadır."