Kitaplar

Hayvan Çiftliği Hayvan Çiftliği / Animal Farm

Hayvan Çiftliği. Bir romandan fazlası. Çiftlik hayvanlarının çiftliği ele geçirmesi ve bu kez domuzların o çiftliğe idareci oluşunu anlatan, tarihin tekerrürden ibaret olduğuna inanmayı kolaylaştıran, romanın ana karakteri Napolyon'u her yerde görebileceğimiz kısa ve özlü eser. Okunmalı.

Bir alıntı: "Benjamin adlı eşek... 'Tanrı bana sinekleri kovayım diye bir kuyruk vermiş; ama keşke sinekler de olmasaydı, kuyruğum da.'" (s.20).

Eğitici Olarak Schopenhauer Eğitici Olarak Schopenhauer / Schopenhauer Als Erzieher

Nietzsche'nin, Schopenhauer'ü merkeze koyarak, bilim, bilgin, felsefe, filozof, üniversite, devlet, eğitim ve gelişim gibi konulardaki fikirlerinden bahsettiği, anlaşılması zaman zaman zor, zaman zaman da akıcı devam eden eser. Aslında, kitaptan çok umutluydum. Beklentimi karşılamadı. Kitabın isminden Schopenhauer'u çıkarsak da pek bir şey değişmeyecektir. Özellikle "bilginin özellikleri"nin sıralandığı satırları ilginç buldum. Altı çizilecek pek çok satır bulunsa da meraklısı dışında birinin ilk sayfalarından sonra kitabı bırakabileceği söylenebilir.

Bir alıntı: "Ortaçağ'da bir hükümdar, Papa'nın kendisine taç giydirmesini isteyip de, buna ulaşamadığında, kendisine bu hizmeti görecek birini karşı papa ilan ederdi." (s.86).

Yavşaklık Virüsü Yavşaklık Virüsü / Yavşaklık Virüsü

Kitap yerine, "kitapçık" demek daha doğru olur. Yazarın 3-5'er sayfalık denemelerinden oluşuyor. Esere ismini veren de bu denemelerden birinin adı aynı zamanda. Bu yazılar daha önce başka yerlerde yayımlanmış. Bunu da kitabın ilk sayfalarında okuyoruz. Yazarın bazı fikirlerine katılmamakla birlikte, bazı fikirlerini de beğendim. Eğlenceli bir üslubu var. İtiraf niteliğindeki cümleleri de yaşadığı toplumun özelliklerini barındırıyor. Çok kısa sürede okunabilir. Reklam sayfalarını saymazsak serideki her kitap 55 sayfadan oluşuyor.

Bir alıntı: "...Emperyalizmin bir ülkeyi ele geçirme stratejisini öğrendim. Üç aşamalı bir stratejiydi bu: Önce o ülkenin değerlerini aşağıla, aşağılayanları ödüllendir. Sonra kendi değerlerini yücelt ve yüceltenleri ödüllendir. Son aşamada da ülkeyi rahatça işgal et." (s.41-42)

Ne İstediniz Lan Aşkımızdan Ne İstediniz Lan Aşkımızdan / Ne İstediniz Lan Aşkımızdan

Kitap yerine, "kitapçık" demek daha doğru olur. Yazarın 3-5'er sayfalık denemelerinden oluşuyor. Esere ismini veren de bu denemelerden birinin adı aynı zamanda. Bu yazılar daha önce başka yerlerde yayımlanmış. Bunu da kitabın ilk sayfalarında okuyoruz. Yazarın bazı fikirlerine katılmamakla birlikte, bazı fikirlerini de beğendim. Eğlenceli bir üslubu var. İtiraf niteliğindeki cümleleri de yaşadığı toplumun özelliklerini barındırıyor. Çok kısa sürede okunabilir. Reklam sayfalarını saymazsak serideki her kitap 55 sayfadan oluşuyor.

Bir alıntı: "Gördüğünüz çirkin bir surata tükürmeden önce, aynaya bakmadığınıza emin olun." (s.26)

Modern Bir Rahibin İtirafları Modern Bir Rahibin İtirafları / Modern Bir Rahibin İtirafları

Kitap yerine, "kitapçık" demek daha doğru olur. Yazarın 3-5'er sayfalık denemelerinden oluşuyor. Esere ismini veren de bu denemelerden birinin adı aynı zamanda. Bu yazılar daha önce başka yerlerde yayımlanmış. Bunu da kitabın ilk sayfalarında okuyoruz. Yazarın bazı fikirlerine katılmamakla birlikte, bazı fikirlerini de beğendim. Eğlenceli bir üslubu var. İtiraf niteliğindeki cümleleri de yaşadığı toplumun özelliklerini barındırıyor. Çok kısa sürede okunabilir. Reklam sayfalarını saymazsak serideki her kitap 55 sayfadan oluşuyor.

Bir alıntı: "Ödemelerim dışında hayatımda düzenli olan hiçbir şey yok. Bir yetim olarak o arabaları kazanmanın bedelini kendimi harcayarak ödüyorum." (s.39)