Viral Pazarlama-Paylaşım Bilimi / Viral Marketing: The Science of Sharing

Viral Pazarlama-Paylaşım Bilimi
Bitirme Tarihi 25.3.2018
Yazar Karen Nelson-Field
Tür Satış-Pazarlama
Yayınevi The Kitap
Sayfa Sayısı 142
Alınan Yer Konya

Kitap Hakkında

Özellikle sosyal medya kullanılarak, kısa zamanda çok kimsenin izleyip paylaştığı içeriklerin bu hızlı yayılımına viral deniliyor. Kavram, tıp literatüründe yer alan virüsle ilgili anlamına gelen "viral" kelimesinden alınmış. Bazı virüslerin hızlı ve kolay bulaşma özellikleri nedeniyle bu kavram uygun bulunmuş. Bu kavramın pazarlamada kullanımı ise markaların yayılmasını istedikleri bir içeriğin (genellikle reklam) sosyal medyada paylaşılmasıyla (İngilizce: seed) kısa zamanda kalabalık bir kitleye ulaşılması şeklinde oluyor. Kullanıcılar bu videoları reklam gibi görmedikleri için kolayca paylaşabiliyorlar. Kullanıcılar tarafından bu amaçla oluşturulan içerikler de var elbette. Kitap, bu paylaşımların hangi özellikleri taşıması halinde daha büyük kitlelere ulaşabileceğini tartışıyor. Hem markalar hem de kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin karşılaştırmaları yer alıyor. Buna viral yayılımın bilimsel açıdan değerlendirilmesi de denebilir. Dokuz bölüm ve bir Ek'ten oluşan kitabın içeriğini doyurucu buldum. Tespitlerinden birkaçı şöyle: Bir içeriğin nasıl bulaşıcı hale geldiği tam olarak bilinmiyor. İlgili içerikleri izleyenler, pozitif-negatif duygusal tepkiler verme yanında, yüksek-düşük uyarılma yaşayabiliyorlar. Çok paylaşılan viral içerikler, neşe (yüksek uyarılma) içeren pozitif duygu barındıran içeriklerdir. Yazar ve ekibi araştırmalarının sonucunda 16 durum belirlemişler. Bunlardan sekizi pozitif (neşe, ilham, şaşırma, coşku, eğlence, sakinlik, sürpriz ve mutluluk), sekizi de negatif (iğrenme, üzüntü, şok, öfke, rahatsızlık, can sıkıntısı, huzursuzluk ve hüsran). Kitapta, yazar ve ekibince yapılmış birkaç araştırmanın sonuçları var. Eseri okuyacak zamanınız yoksa en azından kitabın sonunda yer alan, "Araştırmalardan Öğrendiklerimizin Özeti" başlığını taşıyan sayfaları okuyabilirsiniz. Bu kısım, kitabı beş sayfalık bir "hap" haline getirmiş. Faydalı bir okuma oldu.

Bir alıntı: "Başarıyı, bir videonun elde edebileceği toplam izlenme sayısına göre tanımlamak yerine videonun paylaşım ve izlenme arasındaki beklenen ilişkiden ne ölçüde saptığına bakarak tanımlıyoruz artık." (s.85).

Yorum Ekle