Toplumsal Cinsiyet ve İktidar-Toplum, Kişi ve Cinsel Politika / Gender and Power-Society, the Person and Sexual Politics

Toplumsal Cinsiyet ve İktidar-Toplum, Kişi ve Cinsel Politika
Bitirme Tarihi 10.6.2020
Yazar R. W. Connell
Tür Sosyoloji
Yayınevi Ayrıntı Yayınları
Sayfa Sayısı 462
Alınan Yer Konya

Kitap Hakkında

Uzun, bilgi dolu, zaman zaman sıkıcı, zaman zaman akıcı bir okuma oldu. Kitabın orijinal ilk baskısının 1987 yılında yapıldığını öğrenmem, okumamın hazzı açısından pek iyi olmadı. Zira sosyoloji gibi bir alanda, üzerinden 23 yıl geçmiş bir kitabı okumak, güncel olmayan bir eseri okumak anlamına geliyor. Çok daha eski kitaplar da okunabilir elbette ama konunun güncelliğinin önem düzeyi bu kitapların da değerini belirliyor. Evet, tarihsel geçmişi görmek açısından faydalı bir kitaptı. Bununla birlikte, bazı istatistiki bilgilerin epeydir geçerli olmadığını bilmek, buraları okurken motivasyonumun düşmesine sebep oldu. Kitap; ilki Giriş bölümü olmak üzere, 13 bölümden oluşuyor. Bu bölümler dört farklı kısımda ele alınmış. Bunlar: "Toplumsal Cinsiyetin Teorileştirilmesi", "Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Yapısı", "Kadınlık ve Erkeklik" ve "Cinsel Politika" isimlerini taşıyor. Kitaptaki fikirlerden biri, cinsiyet algısının doğuştan gelmediği, zamanla toplum tarafından dikte edildiği yönünde. Bu durumun örnekleri kitapta bulunabilir. Cinsiyet ayrımcılığı, geçmişten bugüne epey yol katetmiş olsa da istenen insancıl noktaya hâlâ gelinebilmiş değil. Bu ayrımcılık sadece kadın ve erkek olarak değil, sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış cinsel diğer yönelimler açısından da varlığını koruyor. Bu sınıflandırmalar açısından, sahip olduğumuz tüm fikirler daha çok, içine doğduğumuz kültürün ve bunun sebep olduğu dünya görüşümüzün bir sonucu. Oysa farkında olmadığımız ya da reddettiğimiz büyük bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Lanetlemek yerine, anlamaya çalışmak insani bir gereklilik olmalı.

Bir alıntı: "Milyonlarca başka çocuğa olduğu gibi bana da Amerikan tarihi hakkında bir sürü palavra ezberletildi." (s.329).

Yorum Ekle