Kitaplar

Saklı Sandık Saklı Sandık / Saklı Sandık

Yazarın ilk romanı, ilk heyecanı ve yaygın olan deyimle belki de ilk çocuğu.

Türkiye'den Avustralya'ya, Vikinglerden Fransa'ya aileler arası bir çatışma hikâyesi var romanda. Yıllarca saklı kalmış bir sırrın, umulmadık bir anda ortaya çıkmasıyla hikâye sona eriyor. Yazar MK Turgut'un sonraki işleri elbette daha iyi olacaktır. Bu ilk romanında bunun sinyallerini veriyor. Yolun açık olsun genç adam. :)

Bir alıntı: "Enginn kemst undan sólinni-Kimse güneşten uzaklaşamaz." (s.32).

Sofistçe Çürütmeler Sofistçe Çürütmeler /

Safsatalar literatürünün ilk kitabı. Aristoteles, döneminin (MÖ 300'ler) sofistlerinin yanlış çıkarımlarla tartışmalardan galip ayrıldıklarını görünce, onların yaptıkları çıkarım hatalarını 13 grupta ele almış ve örneklerle açıklamış. Kitabın yarısı Türkçe yarısı da orijinal dilinde yani Eski Yunanca. Orijinal dile sadık kalma amacıyla olacak, çeviriyi okumak epey zor, anlaması dikkat gerektiriyor. Safsatalarla ilgili birkaç kitap okumuş biri olarak, tarihin bu ilk safsatalar kitabını diğer kitaplardan bir ya da birkaçını okuduktan sonra okumanızı tavsiye edebilirim.  Yine de safsatalara dair bu ilk kitabı okumamak olmazdı. Her çift sayfada yer alan orijinal metne baktıkça, insan, "Neden dünyada bu kadar çok farklı dil var?" diye üzülmüyor değil :) Eserleri yazıldıkları dilde okumanın zevki paha biçilemez olurdu.

Bir alıntı: "Tartışmalarda dört akıl yürütme cinsi vardır: Öğretici [didaktik], eytişimci [diyalektik], deneyici [peirastik] ve didişmeci [eristik]." (s.15).

Safsatalar Safsatalar / Safsatalar

Aklın kırk haramisi alt başlığını taşıyan kitap, 36+4 safsata türünü anlaşılabilir bir dilde açıklıyor. Bilinen 36 safsataya yazar Uyar, "Ebeveyn Safsatası", "Eleştiri Hakkı Safsatası", "Katli Vacip Safsatası ve "De Ayrı! Safsatası" olmak üzere dört safsata eklemiş. Kitapta, safsatalar açıklanmadan önce neyin safsata olduğu, neyin olmadığı açıklanmış. Bununla birlikte, mini bir sözlük ve safsatalarla ilgili teknik açıklamaların bulunduğu bir bölüm de eklenmiş. Kitapta en beğendiğim kısım, safsata örneklerinden sonra verilen "Çıkarsama Biçimi" tabloları oldu. Bu tablolarda, safsatanın nasıl çalıştığı basitçe gösterilmiş. Bununla birlikte, her safsatadan sonra verilen "Uyarı" bölümü, ilgili safsatanın istisnalarını açıklamış. "Hattı Müdafaa" başlığı ile ilgili safsatanın nasıl bertaraf edilebileceği açıklanmış. Bu bölümde, yalnız bir safsata da öneri yok :) Sıklıkla tartışmalara giriyorsanız, hem safsata yapmamak hem de yapılanları tespit etmek açısından faydalı bir kitap olabilir.

Bir alıntı: "Kişiler üç nedenle çoğunluğa uymak isterler. Birincisi; çoğunluğun davranışının doğru olduğu varsayımıdır. İkincisiyse, sosyal ilişkiler kurma ihtiyacıdır. Üçüncüsüyse uyumlu bir görünüm sergileyerek kendi özgüvenlerini tamir etme amacıdır." (s.86-87).

Safsatalar Ansiklopedisi Safsatalar Ansiklopedisi / Safsatalar Ansiklopedisi

Kendi ifadesiyle, "Türkiye doğumlu, Rus edebiyatı sevdalısı, Alman felsefesi meraklısı ve eser miktarda da Batı uşağıdır" yazar Immanuel Tolstoyevski. Kitapla bir kitapçıda başka kitaplara bakarken karşılaştım. Birkaç sayfasını okur okumaz hemen satın aldım. Aynı hızla okumak isterdim ama biraz ertelemem gerekti. Eser neredeyse bir ansiklopedi hacminde; 512 sayfa. Bu sayfaların büyük kısmı 100 safsataya ayrılmış. Safsata, "bir ikna amacı taşıyan düşünce akışlarında bulunan ve kişinin kendisini veya karşısındakini yanıltma amacı taşıyan hatalı bağlantılar"a deniyor. Kısaca, "yaygın akıl yürütme hataları" olarak da ifade edilebilir. Kitapta beş bölüm var. Bunlar, Kitabını Tanı, Kendini Tanı, Safsataları Tanı, Ansiklopedi ve Sonuç: Korona Günleri isimlerini taşıyor. Kitabın çok sayfalı olması okuyucuyu korkutmasın, eğlenceli dili okumayı kolaylaştırıyor. Kitaba birkaç hikâye de eşlik ediyor: İmam, papaz ve haham ile Sherlock Holmes, Dedektif Lestrade, at ve köpek bu hikâyelerin kahramanları. En uzun ve zor bölüm, Ansiklopedi bölümü. Burada 100 safsata örneklerle açıklanıyor. Safsatalarla daha önce tanışmamışsanız iyi bir başlangıç olabilir. Safsatalar konusundaki ilk Türkçe kitap, sanırım Alev Alatlı'ya ait. Bu kitabın ismi de Safsata Kılavuzu-Laf Ola Beri Gele. Her iki kitabı da okumak safsatalara karşı sizi gözü açık hale getirebilir. İyi kitaplar.

Bir alıntı: "Daha çok bilgiye maruz kaldıkça daha açık fikirli, daha bilge olmuyoruz. Tersine mevcut inançlarımız güçleniyor ve onları akıl kılıfına uydururken oluşan çatlaklar artıyor." (s.199).

Jean-Jacques Rousseau Hayatı, Sanatı, Eseri Jean-Jacques Rousseau Hayatı, Sanatı, Eseri / Jean-Jacques Rousseau Hayatı, Sanatı, Eseri

Okunmak için 58 yıl beklemiş bir kitaptı. Öyle ki, bazı sayfaları bile açılmamış, açılabilen sayfaları ise kurumuş, parçalanmak üzereydi. Bana hediye edilmesinden hemen hemen bir yıl sonra okuma imkânı buldum. Kitabı hediye eden arkadaşım, kitabın kapağına da oldukça nazik cümleler eklemişti. Evet, Bayram, bu kitabın makus kaderi değişti ve artık o okunmuş bir kitap.

Rousseau'nun önemli biri olduğunu biliyordum ama hayatının bu kadar tuhaf olduğunu bilmiyordum. Sanırım, kimin hayatına biraz yaklaşılsa onun da hayatı biraz tuhaf görünecektir. Rousseau öyle biri ki, siyasi fikirleri, Fransız Devrimini etkilemiş, düşünceleri özellikle, Devrim'den sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında, toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili olmuş. Kitapta, Rousseau'nun önce hayatına sonra da kitaplarının özetlerine ve ilgi çekici kısımlarına yer verilmiş. Bu kitap sayesinde, Rousseau'nun ilgimi çeken diğer kitaplarını da edindim. Okumak bakalım ne zamana kısmet olur.

Bir alıntı: "Herkesin olanı kötüye kullanan, o nesnelere lâyık değildir. Oysa, yerinde kullanana da, ihtiyacı yoktur denemez." (s.63).