Kitaplar

'Evet' Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak 'Evet' Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak / Getting to Yes Negotiating Agreement without Giving in

"Hoşunuza gitsin veya gitmesin siz bir müzakerecisiniz." Harvard Müzakere Projesi kapsamında yazılan kitapta, iyi bir müzakerenin nasıl olması gerektiği anlatılmış. Bu proje kapsamında pek çok uluslararası soruna çözüm üretilmiş. Kitapta bu çözümlerle birlikte, günlük hayatta karşılaşılabilecek sorunlardan da bahsediliyor. Yazarların da belirttiği gibi, okuyucu kitapta anlatılan yöntemlerin bir kısmını halihazırda biliyor olabilir. Müzakerede iyi niyetli, açık ve katılımcıların menfaatlerini koruyan bir yöntem izlenmesi gerektiği bildiriliyor. Sıkça tekrar edildiği üzere, Müzakere Edilmiş Anlaşmanın En İyi Alternatifi (MEAEİA)'niz yeterince iyiyse masadan kalkabilirsiniz.

Bir alıntı: "Bombay tren istasyonundaki işportacıdan küçük bir pirinç kabı uygun bir fiyata almak isteyen zengin turisti düşünün. İşportacı fakir olabilir fakat piyasayı bilmesi olası. Kabı bu turiste satmazsa, başka bir turiste satabilir. Tecrübesiyle, kabı birine ne zaman ve kaç paraya satabileceğini tahmin edebilir. Turist zengin ve 'güçlü' olabilir, fakat bu müzakerede, kabın aşağı yukarı kaç para edeceğini ve benzer bir kabı başka bir yerde bulmanın zorluğunun ne olduğunu bilmedikçe, aslında güçsüz olacaktır." (s.119).

Sükûnet Sanatı Sükûnet Sanatı / The Art of Stillness

ted.com konuşmacılarından biri olan Pico Iyer, TED'de yaptığı konuşmanın geniş halini bir TED kitabına dönüştürmüş. Kitapta her şeyin çok hızlandığı bir dünyada sakin kalmanın, sükûnet içinde olmanın öneminden bahsediliyor. Altı bölümden oluşan kitap, Leonard Cohen ve onun sükûnet çabaları ekseninde ilerliyor. Kitap, bir TED konuşması süresi içerisinde bitmese de kısa sayılabilecek bir sürede okunabilir.

Bir alıntı: "İnsanların tüm mutsuzluğu çok basit bir durumdan kaynaklanır: odalarında sakince oturamamaları."  Blaise Pascal (s.41).

Pazarlamada Yeni Ustalık Pazarlamada Yeni Ustalık / Pazarlamada Yeni Ustalık

Pazarlama alanına ilgi duyanlar için faydalı olabilecek bir eser. "Pazarlama canavarı" kavramının mucidi, Zeki Yüksekbilgili'nin pazarlama ile ilgili konularda yazdığı ortalama ikişer sayfalık düşüncelerinin yer aldığı kitap kısa sürede okunabilir.

Bir alıntı: "Son bir tavsiye: Promosyon ürünlerini elinize ulaştığı anda hemen dağıtmaya başlayın. Bu ürünler kutularının içinde kesinlikle hiçbir işe yaramaz!" (s.66).