Kitaplar

Başarı Bilgesi Başarı Bilgesi / Başarı Bilgesi

Kendisini "başarı baz istasyonu" olarak tanımlayan Mümin Sekman'ın başarı, başarısızlık ve bunlara muhatap insanlar hakkında yazdığı kısa ama faydalı fikirlerinden oluşan kitap, sınıflandırmalar açısından bir hayli zengin. Sekman, neredeyse her konuyu sınıflandırarak aktarıyor. Başarının türleri, insanları, düşünceleri vb. Kitapta pek çok özlü söz de bulunuyor. Kitabın dili sade, neredeyse hatasız bir Türkçe kullanılmış ama şu sınıflandırma işi o kadar çok kullanılmış ki, beni rahatsız etti. Kitap, altı çizilecek pek çok satır barındırıyor.

Bir alıntı: "Oscar Wilde'ın Önemsiz Bir Kadın adlı oyununda bir kadın karakter şöyle der, 'biz kadınlar bayılırız başarısızlığa. Erkekler bize sığınırlar, başarısız oldukça..." (s.127).

Medrese v. Üniversite Medrese v. Üniversite / Medrese v. Üniversite

Medrese ve üniversitelerin tarihsel gelişimlerinin incelendiği, üniversitenin medreseye nasıl galip geldiğinin karşılaştırmalı bir analizi. Kitabın ilk iki bölümü az önce belirttiğim amaca uygun ilerlese de sonraki bölümleri özellikle Avrupa olmak üzere ABD'deki üniversitelerin nasıl geliştiği, buradaki öğretim ve yönetim modelleri, yöneticileri, mezunları gibi bilgilere yer vermekte. Kitapta, bilim tarihinde isim yapmış pek çok ünlü ismin nerelerden geçtiği gösteriliyor. Bu isimlerin bir kısmının formel bir öğrenim görmediklerini de öğreniyoruz. Derin bir araştırmanın sonucu olan kitap, Gürüz Hocanın samimi diliyle tatlanmış.

Bir alıntı: "Henry Newman'a göre, üniversitenin amacı mesleki eğitim değil, kişilere geniş bir bakış açısı, zihinsel kıvraklık, kritik düşünme alışkanlığı ve toplumsal ve siyasal etkileşim kapasitesi kazandırmaktır." (s.219).

'Evet' Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak 'Evet' Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak / Getting to Yes Negotiating Agreement without Giving in

"Hoşunuza gitsin veya gitmesin siz bir müzakerecisiniz." Harvard Müzakere Projesi kapsamında yazılan kitapta, iyi bir müzakerenin nasıl olması gerektiği anlatılmış. Bu proje kapsamında pek çok uluslararası soruna çözüm üretilmiş. Kitapta bu çözümlerle birlikte, günlük hayatta karşılaşılabilecek sorunlardan da bahsediliyor. Yazarların da belirttiği gibi, okuyucu kitapta anlatılan yöntemlerin bir kısmını halihazırda biliyor olabilir. Müzakerede iyi niyetli, açık ve katılımcıların menfaatlerini koruyan bir yöntem izlenmesi gerektiği bildiriliyor. Sıkça tekrar edildiği üzere, Müzakere Edilmiş Anlaşmanın En İyi Alternatifi (MEAEİA)'niz yeterince iyiyse masadan kalkabilirsiniz.

Bir alıntı: "Bombay tren istasyonundaki işportacıdan küçük bir pirinç kabı uygun bir fiyata almak isteyen zengin turisti düşünün. İşportacı fakir olabilir fakat piyasayı bilmesi olası. Kabı bu turiste satmazsa, başka bir turiste satabilir. Tecrübesiyle, kabı birine ne zaman ve kaç paraya satabileceğini tahmin edebilir. Turist zengin ve 'güçlü' olabilir, fakat bu müzakerede, kabın aşağı yukarı kaç para edeceğini ve benzer bir kabı başka bir yerde bulmanın zorluğunun ne olduğunu bilmedikçe, aslında güçsüz olacaktır." (s.119).

Sükûnet Sanatı Sükûnet Sanatı / The Art of Stillness

ted.com konuşmacılarından biri olan Pico Iyer, TED'de yaptığı konuşmanın geniş halini bir TED kitabına dönüştürmüş. Kitapta her şeyin çok hızlandığı bir dünyada sakin kalmanın, sükûnet içinde olmanın öneminden bahsediliyor. Altı bölümden oluşan kitap, Leonard Cohen ve onun sükûnet çabaları ekseninde ilerliyor. Kitap, bir TED konuşması süresi içerisinde bitmese de kısa sayılabilecek bir sürede okunabilir.

Bir alıntı: "İnsanların tüm mutsuzluğu çok basit bir durumdan kaynaklanır: odalarında sakince oturamamaları."  Blaise Pascal (s.41).

Pazarlamada Yeni Ustalık Pazarlamada Yeni Ustalık / Pazarlamada Yeni Ustalık

Pazarlama alanına ilgi duyanlar için faydalı olabilecek bir eser. "Pazarlama canavarı" kavramının mucidi, Zeki Yüksekbilgili'nin pazarlama ile ilgili konularda yazdığı ortalama ikişer sayfalık düşüncelerinin yer aldığı kitap kısa sürede okunabilir.

Bir alıntı: "Son bir tavsiye: Promosyon ürünlerini elinize ulaştığı anda hemen dağıtmaya başlayın. Bu ürünler kutularının içinde kesinlikle hiçbir işe yaramaz!" (s.66).