Kitaplar

Eğitici Olarak Schopenhauer Eğitici Olarak Schopenhauer / Schopenhauer Als Erzieher

Nietzsche'nin, Schopenhauer'ü merkeze koyarak, bilim, bilgin, felsefe, filozof, üniversite, devlet, eğitim ve gelişim gibi konulardaki fikirlerinden bahsettiği, anlaşılması zaman zaman zor, zaman zaman da akıcı devam eden eser. Aslında, kitaptan çok umutluydum. Beklentimi karşılamadı. Kitabın isminden Schopenhauer'u çıkarsak da pek bir şey değişmeyecektir. Özellikle "bilginin özellikleri"nin sıralandığı satırları ilginç buldum. Altı çizilecek pek çok satır bulunsa da meraklısı dışında birinin ilk sayfalarından sonra kitabı bırakabileceği söylenebilir.

Bir alıntı: "Ortaçağ'da bir hükümdar, Papa'nın kendisine taç giydirmesini isteyip de, buna ulaşamadığında, kendisine bu hizmeti görecek birini karşı papa ilan ederdi." (s.86).