Kitaplar

İnsan ve Sembolleri İnsan ve Sembolleri / Man and his Symbols

Sadece ilk ve en uzun bölüm yazarının Carl Gustav Jung olduğu, bunun yanında kitabın editörlüğünü de kendisinin yaptığı, rüyalar ve rüyalarda gördüklerimizin hayatımıza etkisini anlatan kitap. Kitapta, Carl Gustav Jung'un yanı sıra dört farklı yazarın bölümleri yer alıyor. Bölümlerden biri, orta yaşlı bir erkeğin rüya analizleri yer alıyor. Kitap pek çok resmi barındırıyor ama bu resimler siyah-beyaz olduğundan bazıları anlaşılamaz düzeyde karanlık. Rüyalara bakışınızı değiştirebilecek türden bir kitap.

Bir alıntı: "Bir referans kitabı alıp içinde belirli bir sembolü bulup rüya yorumu yapılırmış gibi hazır, sistematik rüya rehberlerine güvenmek düpedüz aptallıktır. Rüya sembolü onu gören insandan ayrılamaz ve rüyanın genel geçerliliği olan, apaçık ve kesin bir yorumu yoktur."

Mantık Mantık / Logic

Mantık denilince daha çok, sözel yönlü bir kitap beklenebilir. Bu kitap ise neredeyse matematik kitabı. Mantığın, önermelerin işaretlerle ifade edilebildiği bir alan olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Sözel her önerme işaretlerle ifade edilebilir. Adeta bir dil gibi konuşulabilir. Sözel düşünen biri olarak, kitabın bazı kısımları sıkıcı geldi. Konular kısa ve kendi içlerinde kolaydan zora doğru gidiyor. Cep boy bir kitap olması okumayı kolaylaştırıyor.

Bir alıntı: "Çıkarımın sonucu öncüllerden çıkar ve mantık bununla ilgilenir. Mantık, bir çıkarımın öncüllerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuyla ilgilenmez. (...) Mantıkçılar, çıkarım sonucunun öncüllerden gerçekten çıktığı bir çıkarımı 'geçerli' diye adlandırırlar. Dolayısıyla, mantığın temel amacı geçerliliği anlamaktır."

Haşırt Dı Bilekbord Haşırt Dı Bilekbord / Haşırt Dı Bilekbord

Başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün ünlülerle yaşadığı anıları anlattığı deneme kitabı. Anıların ilginç olmasıyla birlikte, kitabın dili de iyi. Kitabı okurken Algöz'ün bir sohbet ortamında bu anılardan bahsettiği yanılsamasına kapıldım. En iyi anı da kitaba adını veren "Haşırt Dı Bilekbord" anısı.

Bir alıntı: "Yolluk, içkili mekânlarda gecenin sonunda istenen ve asla hesaba yazılmayan tek ile duble arası bir ikram oluyor."

Mesnevi'den Seçme Hikayeler Mesnevi'den Seçme Hikayeler / Mesnevi'den Seçme Hikayeler

Kitap dünyasında Mevlana'nın Mesnevi'sinden türetilmiş pek çok hikâye kitabını bulmak mümkün. Bu kitaplardan hangileri iyidir pek bilmiyorum ama bu kitabı tatmin edici buldum. Hem seçilen hikâyeler hem de bu hikâyelerin Mesnevi'de yer aldığı konular hakkında kısa bilgilendirmelerin (bu bilgilendirmeler italik olarak belirtilmiş) olmasını faydalı buldum. Mesnevi'yi okumayı bitiremedim ama bu kitabı birkaç saatte bitirmek mümkün. 

Bir alıntı: "İçimde pusu kurmuş olan nefis; düzende, kin gütmede bütün insanlardan beterdir."

İstanbul'un 100 Latifesi İstanbul'un 100 Latifesi / İstanbul'un 100 Latifesi

İstanbul'un fethinden başlayarak yakın geçmişe kadar çeşitli kaynaklarda anlatılagelmiş latifelerden (şaka ya da fıkral) oluşan, İstanbul'un Yüzleri Serisi'nin 48. kitabı. Kitaptaki bazı başlıklar latifeden ziyade, yaşanmış olayları aktarıyor. 100 latife kronolojik bir sıra izliyor. Kaliteli sayılabilecek bir baskısı olan kitapta, İstanbul ve  latifelerde geçen bazı kimselere ait fotoğraflar da yer alıyor. Kısa sürede okunabilir. Kitapta daha iyi latifeler olabilirmiş gibi geldi. Çünkü bazıları okunduktan sonra "Eeee!" dedirtti.

Bir alıntı: "Geldi kafiye gitti safiye"