Kitaplar

Big Bang'in Romanı Big Bang'in Romanı / Big Bang

Bir kitabın yazarı olmayı hiç istediniz mi? İşte bu kitap benim yazarı olmayı isteyebileceğim kitaplar arasında. Astronomi ve bilim tarihi konularına ilgi duyuyorsanız mutlaka okumalısınız. Kitap, evrenin yaratılışı hakkındaki iki teorinin ışığında ilerliyor: Evren nasıl meydana gelmiştir? Big Bang adı verilen büyük patlamayla mı? yoksa bu varlığın altında sabit evren teorisi mi yatmaktadır? Fizik ve astronomiye emek vermiş pek çok isim geçiyor kitapta. İnsan azminin, hatalarının ve emeklerinin sonucunu nasıl aldıklarını okuyacaksınız. İyi bir çeviri olduğunu da ekleyebilirim.

Bir alıntı: "'Big Bang' terimi kitabın daha önceki bölümlerinde sıklıkla ortaya çıkmış olsa da bu terim ilk kez Hoyle tarafından bu son radyo programında kullanıldı. Hoyle bu sloganvari terimi bulana kadar bu teoriye 'dinamik gelişen evren modeli' deniyordu. (...) Big Bang modelinin en büyük karşıtı, bu teorinin isim babası olmuştu." (s.326).

Uygarlık - Batı ve Ötekiler Uygarlık - Batı ve Ötekiler / Civilization - The West and the Rest

Batı'nın bugünkü gelişmişlik düzeyine nasıl ulaştığının, bu sırada Doğu'da nelerin olup bittiğinin tarihi. Ferguson geniş bir perspektif çiziyor ve Batı'nın ilerleyişini altı başlık altında inceliyor. Bu başlıklar: rekabet, bilim, mülkiyet, tıp, tüketim ve çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Çokça bilgi var kitapta ama bazen konu dışına o kadar çok ve uzun çıkıyor ki ana konu neydi unutuyorsunuz. "Çok lafta yalan, çok para da hırsızlık vardır" sözünü doğrular biçimde, çok gelişmişlikte de bolca acı ve gözyaşı var. Üstelik bu gözyaşının büyük kısmı Doğu'ya ait.

Bir alıntı: "(...) uygarlık kölelere gerek duyar. Yunanlılar bu konuda gayet haklıydı. Pis, berbat, yavan işleri yapacak köleler olmazsa, kültür ve derin düşünce neredeyse olanaksız hale gelir." (s.227).

Yalanlar Bilimi Psikiyatri Yalanlar Bilimi Psikiyatri / The Science of Lies Psychiatry

Kendisi de bir psikiyatri profesörü olan Szasz'ın psikiyatrinin ilk gelişim zamanlarında geçirdiği aşamaları ve bu dönemde oluşan yanlışlıkların günümüze nasıl yansıdığını sıklıkla tekrara düşerek aktardığı kitap, tam bir Freud düşmanlığı içeriyor. Kitabın kapağında yer alan klasikleşmiş Freud görseli de bunun bir ispatı. Bir farkla: klasikleşmiş görselde, Freud'un burnu ve alnında çıplak bir kadın gösterilir. Bu kitabın kapağındaki kadın ise ölmüş olarak resmedilmiş. Kitapta özellikle histerinin bir hastalıktan ziyade, hastalık taklidi olduğuna ve bu hastalığı tedavi etmek isteyen psikiyatristlerin de bir oyuncu hatta şarlatan olduğu iddia ediliyor. Psikiyatrinin diğer bilim dallarından ayrıldığı yönler, özellikle askerden kaçma veya bazı haklar elde etmek için bazı kimselerin nasıl hasta rolü yaptıkları örnekleniyor. Kitabın bölümleri de şöyle: Hasta Numarası Yapma, Tahrifat, Suçlama, Barınma, Hile ve Yalan Söyleme. İnsanın, profesörü olduğu bir alanı "yalan" olarak nitelendirmesi ilginç.

Bir alıntı: "'Bilimcilik' [scientism] adı verilen, bilim taklidi. Histeri, şizofreni, akıl hastalığı ve psikopatoloji bilimsel değil, bilimci terimlerdir." (s.48).

Saygı-Eşit Olmayan Bir Dünyada Saygı-Eşit Olmayan Bir Dünyada / Respect in a World of Inequality

Sennett'in Cabrini toplu konutlarında başlayan sonrasında yetenek, potansiyel, bilgi, iş hayatı, evsizler, refah ve siyaset konuları çerçevesinde saygı kavramını tartıştığı kitabı sosyolojiyle ilgilenenler için pek çok fikir barındırıyor. Bölümler; Saygının Kıtlığı, Saygı Üzerine Bir Soruşturma, Refah Hakkında Bir Argüman, Karakter ve Toplumsal Yapı isimlerini taşıyor. Kitabın daha çok, Sennett'in anılarından oluştuğunu da belirtmekte fayda var. Saygının giderek kıtlaştığı bir dünyada, bu durumu anlamak adına kitaptan daha fazlasını beklemiştim. Beklemediğim bilgiler edinmiş oldum :) Kitabın iç sayfalarında da küçük bir hataya rastladım: Kitabın alt başlığı olan "Eşit Olmayan Bir Dünyada" başlığındaki "dünya" kelimesinde "n" harfi unutulmuş. İnsanlık hali.

Bir alıntı: "'Merhamet yorgunluğu', sürekli acı verici gerçeklikler karşısında sempatilerimizin tükenmesini ifade eder. (...) Merhamet, sonunda yanıp biten ateş gibi tükenir." (s.159).

Aptal Beyin Aptal Beyin / The Idiot Brain

Beyin hem aptal hem de henüz sırlarının tamamı çözülememiş bir organ. Öyle ki kendisinin nasıl çalıştığını yine kendisi çözüyor. Burnett'in kitabı beyinle ilgili diğer kitaplara oldukça benziyor. Beyin üzerine okumalar yapmışsanız pek çok örneğin ya da yaklaşımın tekrarını bu kitapta da bulacaksınız. Bununla birlikte, yazardan kaynaklanan bir fark da var. Yazarımız amatör olarak stand-up'la ilgileniyor ve bunun işaretlerini kitabın içine serpiştirilmiş esprilerle görüyoruz. Espriler çok fazla ya da çok komik değiller ama bir farklılık yaratıyor. Kitapta; zihin kontrolü, hafıza, korku, zeka, geleceği öngörmek, kişilik testleri, grup davranışı ve beyinden kaynaklanan hastalıklarla ilgili bölümler var. Kitabın 214. sayfasında bahsedilen Asch Deneyi de yanlış aktarılmış. Asch, deneyinde deneklerine en uzun çubuğu değil, gösterilen farklı uzunluktaki üç çubuktan hangisinin aynı anda gösterilen diğer çubukla eşit olduğunu soruyordu. Beyin konusunda bilgi sahibiyseniz bu kitaptan tatmin olmayabilirsiniz. Başlangıç için iyi bir seçenek olabilir.

Bir alıntı: "Sizi güldürmek için girişimde bulunan kişi başarısızlığa uğradığında başarısızlık epey ciddidir." (s.191).