Kitaplar

Gürültü - Sesin Beşeri Tarihi Gürültü - Sesin Beşeri Tarihi / Noise: A Human History of Sound and Listening

Gürültünün tarihöncesinden başlayarak, günümüze kadar gelen tarihinin kitabı. Bu tarih altı bölüme yarılmış: Tarihöncesi Ses İzleri, Hitabet Çağı, Ruhun ve Şeytanın Sesleri, İktidar ve İsyan, Makinelerin Yükselişi, Amplifikasyon Çağı. Son bölümün son konusu ise "Sessizliğin Peşinde". Kitabın temel savı, "alışık olmadığımız, anlamlandıramadığımız sesler bize gürültü gibi gelir." Eğlenceli bir tarih kitabı.

Bir alıntı: "George Prochnik'in söylediği gibi, 'Ses yalıtımı tıpkı kurşun işlemez çelik yelekler gibi mükemmeldir'. Ama 'yine de sürekli olarak vurulma endişesi duymasaydık daha iyi olmaz mıydı?'" (s.304).