Kitaplar

Pavlov'dan Günümüze Deneylerle Psikoloji Pavlov'dan Günümüze Deneylerle Psikoloji / Pavlov's Dog: And 49 Other Experiments That Revolutionised Psychology

Psikoloji alanında yapılmış 50 ünlü deneyin özeti sayılabilecek kitap, bu deneylere yabancı kimseler için oldukça ilgi çekici olabilir ama ilgili deneyleri farklı kitap ya da makalelerden öğrenmiş okuyucular için tatmin edici olmayabilir. Bununla birlikte, ünlü deneyleri bir araya getirmiş bir eser olarak da kıymetli bir kitap olduğu söylenebilir. Kitabın beğendiğim yanı her deneyin başında, o deneyin yapıldığı yıl, araştırmacılar, deneyin konusu ve kısa bir sonucun verildiği özet kutuları oldu. Elbette buradaki özet bazen yetersiz de kalıyor. Bu sebeple, deneyin ayrıntısına bakmak gerekiyor. Burada da bir sorun var. Bazı deneyler tam olarak açıklanamamış. Bu sorun orijinal metinden mi kaynaklanıyor yoksa çeviri mi buna sebeptir anlayamadım. Bol resimli ve not almak için bol alan barındıran kitap, okuyucunun ilgisini çeken bir nitelikte. Deneylerin anlatılmasında kronolojik bir yol izlenmiş. İlk deney, 1881 yılında Darwin'in solucanların zeki canlılar olup olmadığına yönelik yaptığı deney. Son deneyse 2007 yılında Lenggenhager vd.'nin yaptığı, astral seyahatlerle ilgili bir araştırmaya ait. Eser altı bölüm ve her bölüm, belirli bir tarih aralığında popüler olan konulara göre sınıflandırılmış. Kitabın sonunda küçük bir sözlüğe de yer verilmiş.

Bir alıntı: "Buna araştırma dediğiniz sürece bir akıl hastanesinde neredeyse her şeyi yapabilirsiniz." (s.90).

Hayat Problem Çözmektir-Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine Hayat Problem Çözmektir-Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine / Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschicte und Politik

Önsöz'den öğrendiğimize göre, orijinal baskısı 1994 yılında yapılmış kitap, Popper'in bilgi, tarih ve politika üzerine yazdığı makaleler ve yaptığı konuşmaların metinlerinden oluşuyor. Yazarın, Daha İyi Bir Dünya Arayışı kitabının devamı niteliğindeki eserde, ilgimi daha çok, bilgi ve politikayla ilgili olan sayfalar çekti. Eserde iki temel kısım var. Bunlar: I.Doğa Hakkındaki Bilginin Sorunları ve II.Tarih ve Politika Üzerine Düşünceler. İki kısımda toplam 16 başlık var. Kitabın tamamı için ortalama altı okuyucuya hitap etmediğini söyleyebilirim. İlginç bilgiler olsa da özellikle tarih kısmında daha çok, Avrupa tarihine yönelen yazılar okuyucunun ilgisini kaybettirebilir. Bununla birlikte, Popper'in bana göre akıcı dili tüm sayfalarda kendini gösteriyor. Farklı zamanlarda yapılmış konuşmalardan bazıları tekrar bilgiler içeriyor ama bunlar da gözardı edilebilir düzeyde. Kitaba ismini veren, Hayat Problem Çözmektir başlığı ise kitabın 12. başlığı.

Bir alıntı: "Yedi Yıl Savaşları'nda II. Friedrich, halkını ölümün yüzüne bakmaya zorlamaya mecbur kalmıştı. Şu haykırışı meşhurdur: 'Hergeleler, ebediyen yaşamak mı istiyorsunuz?'" (s.217).