Kitaplar

Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri /

"Sık sık karşılaştığım 'Felsefeye Türkçe hangi yapıtla başlayabilirim' sorusuna artık açık bir yanıtım var: 'Diogenes Laertios'un Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri'". Böyle yazmış, kitaba önsöz yazan Saffet Babür. Felsefeye bu kitapla mı başlanır bilemiyorum ama büyük zevk alarak okuduğumu söyleyebilirim. 84 düşünürün hayatı, yaşadıkları ve bazılarının öğretilerini samimi bir dille okumak, bazılarının komik ötesi anekdotlarına şahit olmak paha biçilmez bir deneyimdi. Özellikle dipnotlarda öyle düzeltmeler öyle açıklamalar vardı ki, bu kitap üzerine onlarca araştırmacının emeğinden dakikalar içinde faydalanmak hazineye konmak gibiydi. Kitap 10 bölümden oluşuyor. ilk bölüm "Bilgeler"e ayrılmış. Akademiacılar, Peripatetikler, Kinikler, Stoacılar, Pythagorasçılar gibi bölüm isimleri olmasa da sınıflandırma böyle yapılmış. Diğer düşünürlerden farklı olarak, Platon ve Epikuros için ayrı ayrı bölümler oluşturulmuş. Kitabın yazımı MS 3. yüzyıla denk geliyor. Yani 1700 yıl önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Okurken en çok eğlendiğim düşünür Kireneli Aristippos oldu. Bu kitap, sadece bir felsefe veya biyografi kitabı değil, bir mizah, sosyoloji kitabı olarak da okunabilir. İyi ki bugüne değin kalabilmiş.

Bir alıntı: Aristippos başlığında: "Bir gün bir dostu için Dionysios'tan ricada bulunuyordu; istediğini elde edemeyince, ayaklarına kapandı. Bu yüzden biri onu alaya alınca, 'Kabahat bende değil' dedi. 'kabahat, kulağı ayaklarında olan Dionysios'ta.'" (s.100).

  • 1