Kitaplar

Bilimsel Düşüncenin Kısa Tarihi Bilimsel Düşüncenin Kısa Tarihi / A Short History of Scientific Thought

Genel bir bilim tarihi kitabı yazmak hiç de kolay bir iş değil. Kitapta hangi konulara yer verileceği, hangilerinin dışarıda bırakılacağı gibi sorular bir yana çeşitli bilim dallarının gelişimini ele almak da o dallarda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. John Henry ve kitabı Türkçeye çeviren Ayşe Mine Şengel, bu işi oldukça başarılı bir şekilde yerine getirmişler. 24 bölümden oluşan kitap, Antik Yunan düşüncesinden, günümüz kuantum kuramına kadar ortaya çıkan gelişmeleri oldukça açık ve bilgilendirici biçimde ele alıyor. Sade bir bilim tarihi okuması konusunda başvuru eseri olabilecek kitap, çeşitli resim ve çizimlerle de desteklenmiş, ileri okumalar için ek kaynaklara da yer verilmiş.

Bir alıntı: "Bu elektrik deneylerinin sonuçları öylesine görkemliydi ki, yeni bir mesleğin doğmasına, kentten kente dolaşarak, bilet parasını ödeyip, bu elektrik olayını görmeye gelen kalabalıkları çeken gezgin deneysel filozofların ortaya çıkmasına neden olmuştur." (s.243).

Peloponnessos Savaşları Peloponnessos Savaşları /

Tarihin babası unvanı Herodotos'a veriliyorsa Thukydides'e de sistemli tarih yazımının babası denebilir. Çünkü Thukydides, Herodotos'tan farklı olarak, tek bir olaya bağlı kalmakta ve anlatımında metafizik öğelere yer vermemektedir. Peloponnesos Savaşları, Perslerin Yunanistan'ı terk etmelerinin ardından Yunanistan şehir devletlerinin, Atina ve Sparta liderliklerinde birbirine düşmesini konu alıyor. Kendisi de bu savaşlara katılmış bir asker olan Thukydides, MÖ 431-404 yılları arasında geçen savaşları anlatıyor. Kendi içinde sekiz kitaptan oluşan eseri okumak, Herotodos'un anlatısından daha az zevkli olsa da müthiş bir haz barındırıyor. 27 yıl süren bir savaş anlatısında, savaşta olabilecek her şeyi görmek mümkün oluyor. Benim özellikle dikkatimi çeken, bir karşılaşma öncesi, komutan ya da yöneticilerin yaptıkları konuşmalar oldu.

Bir alıntı: "En büyük düşmanlarımız bize zarar veren düşmanlar değil, dostlarımızı elimizden alanlardır." (s.321).

  • 1