Kitaplar

Felsefe Çıldırdı Felsefe Çıldırdı / La Philosophie Devenue Falle: le genre, I'animal, la mort

Hem yazarının hem de Türkçe baskısını yapan Raskolnikov Kitap'ın "cesur" olarak nitelendirdikleri kitap. İddialarına bakınca haksız da sayılmazlar. Kitabın temel savı şöyle: "Felsefe dünyasında (etik felsefesi) otorite olmuş bazı yazarlar bazı konularda o kadar ileri gitmektedirler ki, onların düşüncelerine aksi bir düşünce ileri sürmek neredeyse imkânsızdır." Bu çerçevede yazar Braunstein, Toplumsal Cinsiyet ve Reddedilen Beden, Hayvan ve İnsanın Unutulmuşluğu, Ötanazi ve Ölümü Sıradanlaştırmak başlıkları altında, adı geçen otoritelerin fikirlerine karşıt savlar geliştiriyor ve bunları tutarlı bir biçimde savunuyor. Sıraladığım konular hakkında bilinenlerin ötesinde bilgiler barındıran kitap, zekice bir savunu yapıyor.

Bir alıntı: "Medeni Kanun'da hayvanlar kişi olarak kabul edilirse bu, hukuki anlamda 'kişi' olmakla kazanılanların tümüne yani mülk edinme hakkı, aile kurma hakkına vb. sahip olacakları anlamına gelir mi? İlk gelenin zilyet hakkı kuralı hayvanlara uygulandığı takdirde tüm yerküreye sahip olmaları karşısında ne yapmak gerekecek? Zararsız görünen bu hümanistliğin sonuçları hukukçuların hoşuna gitmeyecek." (s.149).

Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz! Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz! / Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!

Bu tip kişisel gelişim kitaplarına mesafeli olsam da Mümin Sekman'ın tarzı, özellikle kelimelerden türettiği kelimelere olan ilgim nedeniyle okuduğum bir kitap oldu. Bu ilgiyi de kitapta karşılaştığım birkaç örnekle giderdim. Adından da anlaşılacağı üzere, kitap, "her şeye rağmen" pes etmeyen insanlardan bahsediyor. Zaman zaman "Sekman'ın aldığı notlar" izlenimi veren (örneğin, kitabın son başlığı "Atmaya Kıyamadıklarım" adını taşıyor) kitap, kişi, olay ve özlü sözlerden oluşuyor. Bazı sayfaları da renkli (sarı) basılmış, bazı satırlar da yine sarı renkle çizilmiş. Yani yazar kendince, okura neyin önemli olduğunu göstermiş. Buna "rağmen" ben farklı satırların da altını çizdim :) Kitabın 208. sayfasında yer alan, Konstantinos Kavafis'in İthaka'ya Yolculuk isimli etkileyici şiirini de ilk kez bu kitapta okudum.

Bir alıntı: "Nietzsche'nin dediği gibi, 'Yeterince güçlü nedenleri olan, her türlü nasıla katlanabilir.'" (s.217).

Attika Geceleri Attika Geceleri / Noctes Atticae

Öğrenme merakının cisimleşmiş hali. Attika, Atina ve civarına verilen bir isim. Aulus Gellius MS 125'te doğmuş bir Romalı. Hukuk öğrenimi için gittiği Atina'da, gecelerini okuyarak, okuduklarından notlar alarak geçiriyor. İşte, Attika Geceleri, bu notlardan oluşuyor. Döneminde ilgilendiği her konudan bahsetmiş Gellius. Bu yüzden çok fazla konudan bahsediyor. Kitabın girişinde bahsedildiğine göre kitapta 275 yazarın ismi geçiyor. Eser kendi içinde 20 kitaptan oluşuyor ama bunların bir başlıkları yok. Olmayan bir şey de eserin sekizinci kitabı. Bu kitabın sadece özet konu başlıkları bugüne ulaşmış ama onlar da eserde bulunmuyor. Kitabı çok beğendim. Bilgi dolu, eğlenceli bir eser.

Bir alıntı: "(...) Hususi anlaşmazlıkları çözme görevine çağrılınca 'hayatın içinden gelen ses' dedikleri şeye ihtiyacım olacağı için, hukuki bilgi ve birikim eksikliğimi, gene 'sessiz otorite' [kitaplar] adını verdikleri kaynaklardan öğrenerek giderecektim." (s.153).

Bilgi Felsefesi Bilgi Felsefesi / Bilgi Felsefesi

Bilgi felsefesi, diğer adıyla epistemoloji, bilgiyi ele alıp, bilgiyle ilgili bütün problemleri araştırır. Bilginin imkânını, kaynağını, doğasını, doğruluğunu ve sınırlarını inceler. Bilgi felsefesini ele alan bu kitap, ders kitabı olarak okutulmaktan fazlasını hak ediyor. Üç bölümden oluşuyor: "Bilgi Felsefesinin Problemleri", "Bilgi Felsefesinin Tarihi" ve "Bilgi Felsefesinde Yeni Ufuklar". Bilgi felsefesine derli toplu ve anlaşılır bir başlangıç için oldukça iyi bir kitap.

Bir alıntı: Berkeley hakkında: "Gerçekten var olan, ona göre, madde değildi; var olan ruh ya da zihindi. Bu ruh da ya insan ruhuydu ya da ilahi ruhtu. Felsefesinde bu yüzden, 'var olmanın algılanmış olmak olduğunu' öne sürdü." (s.81).

21. Yüzyıl için Tanrı 21. Yüzyıl için Tanrı / God for The 21st Century

On bir bölüm ve 48 başlıkta, "Modern dünyada Tanrıyı nasıl yorumlayabiliriz?" sorusuna cevaplar arayan kitapta, Hristiyan, Yahudi, Müslüman ve Hindu 50 bilim insanının deneme kabilinden yazıları var. Hiçbiri aleyhte bir görüşe sahip değil. Bu sebeple, bir yerde "Tanrı savunusu" olarak değerlendirilebilir. Karşıt görüşlerden de birkaç yazar var mı acaba diye okuyarak sonunu getirdiğim bir kitap oldu.

Bir alıntı: "Bilim arayışı soğan soymak gibidir. Kaldırılan her katman, başka bir katmanı ortaya çıkarır." (s.189).