Kitaplar

Teodise-İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma Teodise-İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma / Essais de Théodicée / Discours Sur la Conformité de la Foi Avec la Raison

"Teodise problemi", diğer deyişle, "Tanrının adaleti sorunu". Tanrı iyiyse dünyada bu kadar kötülük neden var? Tanrı kötülükleri engelleyemiyor mu yoksa kötülükleri bilinçli olarak mı var kılıyor? Bu sorulara verilmiş en bilinen cevaplardan bir kısmı Leibniz'e ait. Leibniz'in cevapları da bu kitapta. En meşhur cevabı: "Bu dünya, mümkün dünyaların en iyisidir." Tabi, bu cevap da başka sorunlara, sorulara yol açıyor. Kitap, başlangıçta çok şey vaat ediyordu ama sayfalar ilerledikçe bu vaatlerini yerine getiremedi. En sonunda, "İnanırsanız, Tanrının kötü olmadığını anlarsınız"a bağlandı konu. Okumaya, düşünmeye, tartışmaya devam.

Bir alıntı: "Biz, bizi aşan şeyleri kavrayabiliriz; fakat onların içine nüfuz ederek değil, onları destekleyerek." (s.118).

Erken Dönem Stoa Etiğinden Seçme Metinler Erken Dönem Stoa Etiğinden Seçme Metinler / Erken Dönem Stoa Etiğinden Seçme Metinler

Stoa Felsefesi üç dönemde inceleniyor: erken dönem, orta dönem ve geç (Roma) dönemi Stoası. Bu kitapta, erken dönem Stoa Felsefesi hakkında metinleri günümüze kadar ulaşan üç yazarın eserlerinden bölümler var. Bu yazarlar; Marcus Tullius Cicero, Diogenes Laertios ve Ioannis Stobaios. Metinlerde, Stoa Felsefesinin erken dönemindeki Stoa anlayışının ilkelerini buluyoruz.

Bir alıntı: "Acımadıkları için hiç kimseyi affetmezler. Yasa tarafından öngörülen cezaları hafifletmezler; zira bağışlayıcılık, acıma ve hatta hakkaniyet, cezalandırması gerekirken merhametle davrandığını gösterme peşinde olan bir ruh yavanlığıdır, zaten cezaların çok ağır olduğunu da düşünmezler." (s.67).

On Kavramda Stoa On Kavramda Stoa / On Kavramda Stoa

"On Kavramda Felsefe" serisinin ilk kitabı olan "On Kavramda Stoa", Sokratik felsefe okullarından biri olan Stoa Okulu'na ait 10 kavramdan bahsediyor. Bu kavramlar, "Bir Şey", "Sempati", "Kader", "Kavrayıcı izlenim", "Lekton", "Oikeiösis", "Farksızlar", "Etkilenimsizlik", "Yükümlülük" ve "Dünya Yurttaşlığı" olarak okurun karşısına çıkıyor. Stoa anlayışıyla ilgili günümüze kalmış çok fazla eser olmadığı gibi bunlardan Türkçeye çevrilenler de oldukça sınırlı sayıda. Melike hocamız bu alandaki açığı çevirileriyle bir nebze kapatıyor.

Bir alıntı: "Stoa etiğinin ideallerinden biri olan etkilenimsizlik (apatheia/impassibilitas), dinginlik (ataraksia/tranquillitas), acı duymama (analgesia) ve sarsılmazlıkla (eustatheia/constantia) birlikte ele alınır." (s.83).

Latince Güzel Sözler Antolojisi Latince Güzel Sözler Antolojisi / Latince Güzel Sözler Antolojisi

Alfabetik sırayla dizilmiş yüzlerce Latince sözden oluşan kitapta beni en çok etkileyen şey, her bir sözün geçtiği eserin de birlikte verilmesi oldu. Yanına yıldız işareti konmuş pek çok söz, pek çok duyguya neden oldu.

Bir alıntı: "Sağsalim gelirsen, asla geç geldin demem. (Nunquam sero te venisse putabo, si salvus veneris.)" Cicero, Epistulae ad Familiares, 16.12. (s.236).

İstatistik ile Nasıl Yalan Söylenir? İstatistik ile Nasıl Yalan Söylenir? / How to Lie with Statistics

İlk baskısı 1954 yılında yapılan kitap, oldukça fazla örnekle, istatistik kullanarak nasıl yalan söylenebileceğini anlatıyor. Geçmişte bu bilgiler ne kadar lazımdı bilemiyorum ama günümüzün bilgi toplumunda, her bireyin öğrenmesi gereken manipülasyonların örnekleri var kitapta. Eserin olumsuz yanı, hızlı başlaması ama sonrasını getirmekte o kadar iyi olmaması. Konuları açıklamak için konulan grafikleri okumak da bir hayli zordu. Yine de okunmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Bir alıntı: "Romancı olup da ne yapacaksın? İstatistikçi ol, hayal gücünü daha çok kullanırsın." (s.7).