İnsanın Anlam Arayışı / Man's Search for Meaning

İnsanın Anlam Arayışı
Bitirme Tarihi 26.03.2019
Yazar Victor E. Frankl
Tür Psikoloji Bilimi
Yayınevi Okuyan Us Yayınları
Sayfa Sayısı 166
Alınan Yer Samsun

Kitap Hakkında

Bir psikiyatrist için toplama kampı deneyimi, bir psikiyatrik tedavi yöntemi için nasıl bir fırsata dönüşür? Kişinin fikirlerini en derinden sorgulayacağı yerlerden biri herhalde toplama kampları olmalı. Açlık, hor görülme, hastalık, ağır koşullarda çalıştırılma, arkadaşların ölümü vd. zorluklar karşısında hem kendi bilincini kontrol etme hem de inançlarını sorgulama süreci. Viktor E. Frankl bunların tamamını okuyucuya birinci ağızdan aktarıyor. Bir psikiyatristin 2. Dünya Savaşı sırasında esir tutulduğu Nazi kamplarındaki deneyimlerini okuyoruz kitabın ilk bölümünde. İkinci bölümde, bir tedavi yöntemi olarak Logoterapi'yi açıklıyor yazar. Üçüncü bölümde ise iyimserlik üzerine satırlar bulunuyor. Frankl, Logoterapi yöntemiyle, kişinin hayatında ve yaşadıklarında bir anlam bulması halinde psikolojik rahatsızlıklar yaşamayacağını, yaşıyorsa da anlamı bulduğu takdirde, bunlardan kurtulacağını ifade ediyor. Kitabın ilk baskısına kendi ismini koymayan Frankl, kitabın bu kadar popüler olmasını da (kitap 30'un üzerindeki dile çevrilmiş ve 15 milyondan fazla satmış) insanların yoğun anlam arayışına bağlıyor. Üzülerek, öğrenerek, anlayarak ve düşünerek geçen bir okuma zamanı oldu. Psikoloji ve tarihe ilgi duyuyorsanız listenize alabilirsiniz. İyi kitap.

Bir alıntı: "Logoterapiye göre, kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı, insandaki temel güdülendirici güçtür. Freudçu psikanalizde merkezi bir öneme sahip haz ilkesine (ya da buna haz istemi de diyebiliriz) karşıtlık içinde olduğu kadar, Adlerci psikolojinin dayandığı "üstünlük arayışı"na (buna üstünlük istemi de diyebiliriz) da karşıt bir anlam isteminden söz etmemin nedeni işte budur." (s.113).

Yorum Ekle