Şâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme / Şâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme

Şâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme
Bitirme Tarihi 27.04.2020
Yazar Halil İnalcık
Tür Edebiyat İnceleme
Yayınevi Doğu Batı Yayınları
Sayfa Sayısı 88
Alınan Yer Konya

Kitap Hakkında

Selçuklu ve Osmanlı döneminde şâirlerin, sanat faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir hamiye veya bir koruyucuya (patron) ihtiyaç duyduklarından bahsedilen kitapta, şâirler ve onları himaye edenlere dair ilginç bilgiler var. Özellikle bir bölüm Fuzûlî'ye ayrılmış. Fatih Sultan Mehmed, II Bayezid ve Sultan Süleyman bu hamilerin başında geliyor. Sanatı destekleyebilmek için sanattan anlamak da gerektiğinin altı çizilen kitapta, belirli bir dönemde şâirlere ödenen para ve verilen hediyelerin de bir listesi var. Geniş bir çalışmanın eseri olan eserde, eleştirebileceğim tek şey, verilen bazı beyitlerin bugünkü Türkçe ile verilmemesi olabilir. Özellikle Farsça yazılmış bu beyitleri anlayabilseydim daha zevkli bir okuma olabilecekti. Altı bölümden oluşan kitap, pek çok şeyin olduğu gibi sanatın da gelişebilmesi için iktidara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Bir alıntı: "Fuzûli, Osmanlı ülkesinde alışılmış deyimler ve atasözlerini bilmediği için özür diler. Feyz almak için Rûm'a (Türkiye'ye) gidemedim, ama yine de Kerbelâ gibi kutsal bir yerde oturuyorum, diye teselli bulur." (s.37).

Yorum Ekle