Ferdi BİŞKİN

Ferdi BİŞKİN

Dr. Ferdi Bişkin, Selçuk Üniversitesi’nde işletme bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. “Markanın Pazarlama Açısından Önemi ve Tüketici Tercihleri-Memnuniyeti Çerçevesinde Otomobil Sahipleri Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması” isimli teziyle de 2011 yılında doktorasını tamamladı.

Doktora öğrenimi sırasında Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen “Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi”nde kısa dönem uzman olarak görev aldı.

2011-2012 yılları arasında Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Akşehir’de İpek Halı Dokumacılığının Sürdürülebilirliğini Destekleme Projesi”nde Proje Yöneticisi olarak çalıştı.

2012 yılında, Genel Kurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Aynı enstitünün uluslararası bilimsel dergisi olan Güvenlik Stratejileri Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyeliği yaptı .

Türkiye Uğur Böcekleri Programı kapsamında mavi uğur böceği olarak üniversitelerde, ilkokullarda, sivil toplum kuruluşlarında binden fazla kişiye gönüllü seminerler verdi.

“Reklam, Film ve Müzik Sektörlerinde Bilinçaltı Yönlendirme” konusunda seminerler verdi ve aynı konuda yazdığı “Subliminal A.Ş. Tüket-İtaat Et” isimli kitabı Elma Yayınevi tarafından yayınlandı.

Elma Yayınevi yayın danışmanlarından biridir. Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongrelerde sunduğu bildirileri bulunmaktadır

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri-Misafir Memnuniyeti, İnovasyon, Takım Çalışması, Sunum Teknikleri ve Bilinçaltı Yönlendirme konularında çalışmalar yürütmekte, bu kapsamda bireysel ve kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ferdibiskin.com adresli kişisel sitesini yönetmektedir.


Paylaş